Jan Pieter van den Bos

european artist

visuele meditaties over het menselijk leven, het ont-dekken van de werkelijkheid en telkens opnieuw denken van de dingen.
visual meditations on human life, the dis-cover the reality and every time thinking of things.